Termeni si conditii

Site-ul Scoaladevoluntariat.ro

Acest portal (www.scoaladevoluntariat.ro ), numit în continuare „site” este administrat de Asociatia ASCENDENT. Accesul la acest portal şi utilizarea lui şi a website-urilor conexe presupun acceptarea următorilor termeni şi condiţii. Termenii şi condiţiile următoare sunt considerate a constitui prevederi minimale aplicabile, utilizarea site-ului supunându-se de drept prevederilor legislaţiei în vigoare.

Definiţii

În cuprinsul prezentului document următorii termeni se traduc astfel:
- site: portalul aparţinând şi fiind administrat de Asociatia ASCENDENT, care se află la adresa www.scoaladevoluntariat.ro, prin intermediul căruia utilizatorul are acces la informaţii privind proiectul Scoala de voluntariat ASCENDENT
- conţinutul site-ului: orice material, orice informaţie, publicate pe site sub orice formă - text, fotografii, grafică, audio, video;
- utilizator: persoana care accesează site-ul, în scopuri private sau profesionale şi care a acceptat termenii şi condiţiile de utilizare ale prezentului site;
- utilizare abuzivă: utilizarea site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor şi legislaţiei în vigoare sau în orice alt mod care poate aduce prejudicii Scoala de voluntariat si/sau Asociatiei ASCENDENT.

"Scoala de voluntariat" îşi rezervă dreptul de a remedia în orice modalitate permisă de lege orice violare a acestor termeni şi condiţii, inclusiv violarea drepturilor Asociatiei ASCENDENT referitoare la sigla şi logo-ul organizaţiei şi a drepturilor de autor referitoare la conţinutul acestui site.

Conţinutul site-ului Scoaladevoluntariat.ro este selectat după criteriile organizaţiei şi la libera alegere a acesteia. Scoala de voluntariat îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul site-ului, inclusiv termenii şi condiţiile de utilizare ale acestuia. Folosirea în continuare a site-ului înseamnă acceptarea noilor termeni şi condiţii.

Scoala de voluntariat nu garantează şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru orice contaminare cu viruşi sau orice altă contaminare care are proprietăţi distructive. Asociatia ASCENDENT nu garantează pentru nicio necontaminare în acest sens. Nicio transmisiune pe internet nu este 100% sigură, de aceea orice informaţie transmisă prin e-mail implică riscul utilizatorului.

Termenii şi condiţiile referitoare la acest site sunt guvernate de legea română. Orice litigii decurgând din utilizarea site-ului sau în legătură cu acesta vor fi  vor fi supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti din România.

Website-uri externe

Site-ul Scoala de voluntariat poate conţine link-uri către alte site-uri care nu sunt controlate de către Scoala de voluntariat. Scoala de voluntariat pune la dispoziţie aceste link-uri doar cu caracter informativ şi pentru a ajuta utilizatorul, iar includerea acestora nu presupune ca Asociatia ASCENDENT să obţină vreo aprobare în acest sens din partea site-urilor respective. Asociatia ASCENDENT nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru conţinutul acestor site-uri sau în legătură cu acestea. 
 
Drepturi de proprietate intelectuală

Conţinutul site-ului Scoala de voluntariat este protejat de Legea 8/ 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Toate materialele integrate în acest site sunt proprietatea intelectuală a Scoalii de voluntariat. Aceste materiale pot fi copiate sau reproduse numai cu acordul Asociatiei ASCENDENT si cu menţionarea sursei (Scoala de voluntariat ASCENDENT). Utilizarea fotografiilor este permisă numai cu acordul scris prealabil al Asociatiei ASCENDENT.